Tính Năng

Hỗ Trợ Tân Thủ SV Surper Test

 Hỗ Trợ Tân Thủ SV Surper Test

- Gia nhập môn phái

chuyển sinh 7 cấp 99 ( và danh hiệu cs7 ngạo thế vô song)

 • 3 sét kim xà 5 ( nội , ngoại , đa dụng +10 ) opt random ( khóa k gd đc)

 • 20k danh vọng , 20k sư môn

 • danh hiệu võ tôn + 600k chân khí + 200 kinh mạch đồng nhân (khóa)

 • 1 thiên cang lệnh,1 thiên môn kim lệnh (khóa)

 • 50 vàng

- GMitem Tân Thủ

 • - Trang Bị

 • nhận trang bị lôi hổ tướng ( yêu cầu quân hàm tướng quân) +0 ( tiêu hao 15 tmkl 15 tcl “ chỉ nhận đc 1 lần duy nhất tại npc thương nhân bảo rương ” )

 • nhận trang bị kim xà 3 +10

 • nhận trang bị kim xà 4 +10

 • nhận trang bị hỗ trợ buff +10

 • nhận trang bị chiến cuồng +10

 • nhận trang bị diệu dương +10

 • nhận trang bị linh đồ +10

 • nhận trang bị hào hiệp thường +10

 • - Vật phẩm
  • nhận ấn chuyển sinh

  • nhận đá quý 1-6 ( mỗi loại 100v)

  • nhận băng thạch , mảnh băng thạch

  • nhận thuốc lắc ( lag 9x x999 và 999 bánh ngô)

  • nhận máu ( x999 mỗi loại)

  • nhận uẩn linh x48 ul 5

  • nhận 1000 ma tinh

  • 100.000 ngân phiếu

  • nhận 100 ma đao thạch cấp 1 2 3

  • nhận luyện lô , tẩy tâm 1,2,3,4

  • nhận 10 đồng tiền vàng

 • - Mật tịch
  • nhận mật tịch môn phái ( x5 mật tịch x15 theo hệ phái 1 lăng ba vi bộ toàn tập )

  • nhận yếu quyết

  • luyện nhanh mật tịch đang trang bị

 • - Nhận thú cưỡi ( 3 con báo)

 • - Phục sinh thú cưng
  • nhận điểm linh lực 

  • nhận trứng linh thú sơ

  • nhận kim ngọc diệp


Chưởng quản kính bút