Tính Năng

Túi Năng Động Và Tính Năng Game

 

 • TÚI NĂNG ĐỘNG

 • khi trả phần thưởng chiến trường pháo và chiến trường nhạn môn quan sẽ nhận được x10 túi năng động

 • khi trả phần tài nguyên chiến sẽ nhận được x5 túi năng động

 • Phần thưởng

 • da địa long

 • bàn long bích

 • da ma lang

 • viêm linh ti

 • huyền viêm thiết

 • tiên âm thạch

 • đổi tiêu lệnh

 • phối phương vô hạ ( nón)

 • phối phương vô hạ ( áo)

 • phối phương vô hạ ( quần)

 • phối phương vô hạ ( vũ khí)

 • phối phương vô hạ ( ngọc)

 • hào hiệp lệnh

 • kinh mạch đồng nhân

 • quân công huy hoàng

 • hòa thị bích

 • tinh hoa uẩn linh 6

 • trứng linh thú trung

 • trứng linh thú cao

 • tiểu định hồn

 • cục +7 ( thiên thạch linh thạch)

 • đại định hồn

 • thiên thạch tinh thạch ( +8)

 • thiên thạch tinh thạch x5

 • thú cưỡi

 • x2 tẩy tâm 5

 • x2 luyện lô 5

 • thái nhất lệnh

 • thiên cang lệnh

 • thiên môn kim lệnh

  • Boss Tống liêu/ tnc/ bang

  khi boss chết sẽ rớt ra 8 rương quanh khu vực boss chết
  mỗi rương mở ra sẽ nhận được random 1 trong các thứ sau
  x1 đấu hồn
  x1 túi mật tịch
  x2 uẩn linh6
  x5 tẩy tâm 5
  x5 luyện lô 5
  x10 linh ngọc
  x5 thái nhất lệnh
  x1 địa long giáp
  x1 ma lang giáp
  x1 huyền viêm cương
  x1 lưu li kim
  x5 trứng linh thú cao
  x1 thiên cang lệnh
  x1 thiên môn kim lệnh
  x1 hỏa phụng linh

Chưởng quản kính bút