Tính Năng

Hào Hiệp Vô Hạ - Tuyệt phẩm xuất hiện tại VLTK II

 

Hào Hiệp Vô Hạ - Tuyệt phẩm xuất hiện tại VLTK II

21-11-2015

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Hào Hiệp từ khi hé lộ thông tin đã được đánh giá là một trong những trang bị có thuộc tính hấp dẫn nhất chốn giang hồ. Tuy nhiên, do có tính ngẫu nhiên khá cao nên Hào Hiệp vẫn chưa thể có chỗ đứng như mong muốn trong cộng đồng cao thủ hiện tại.

Chính vì vậy, để củng cố vị thế của Hào Hiệp, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ chính thức ra mắt bộ trang bị Hào Hiệp Vô Hạ cực hot với thuộc tính hoàn toàn do cao thủ tự chọn lựa. Thông tin chi tiết về bộ trang bị uy lực này như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 

NPC & vật phẩm liên quan


Hình ảnhMô tả

 • Tên NPC: Thương Nhân Bảo Rương
 • Vị trí: Tương Dương - 180/182.
 • Chức năng: Nâng cấp trang bị Hào Hiệp thường thành trang bị Hào Hiệp Vô Hạ.
Võ Lâm 2
 • Vật phẩm: Phối Phương Vô Hạ (nón, áo, quần , vũ khí , ngọc).
 • Nguồn gốc: Bán tại tiệm 3 thế lực , túi năng động , đào rương.
 • Tính chất: không khóa, vĩnh viễn.
 • Chức năng: Chế tạo Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh.
Võ Lâm 2
 • Vật phẩm: Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (nón, áo, quần,vũ khí , ngọc).
 • Nguồn gốc:
  • Nâng cấp từ Hào Hiệp thường.
  • Chế tạo từ Phối Phương Vô Hạ.
 • Tính chất: Có thể khóa hoặc không khóa, vĩnh viễn.
 • Chức năng: Chọn nhận trang bị Hào Hiệp Vô Hạ.

Chế tạo Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh

Cách 1: Nâng cấp từ Hào Hiệp thường
Loại vật phẩmNguyên liệu cần thiết để nâng cấp
Võ Lâm 2
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (Nón)
 • 01 Nón Hào Hiệp thường +13 .
 • 1 phối phương vô hạ hào hiệp ( nón)
 • 15 Viêm Linh Bố.
 • 30 Linh Thiết.
 • 300 Hào Hiệp Lệnh.
Võ Lâm 2
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (Áo)
 • 01 Áo Hào Hiệp thường +13 .
 • 1 phối phương vô hạ hào hiệp (áo)
 • 15 Ma Lang Giáp.
 • 30 Linh Thiết.
 • 300 Hào Hiệp Lệnh.
Võ Lâm 2
Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (Quần)
 • 01 Quần Hào Hiệp thường +13.
 • 1 phối phương vô hạ hào hiệp ( quần)
 • 15 Địa Long Giáp.
 • 30 Linh Thiết.
 • 300 Hào Hiệp Lệnh.
 • Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh khi đổi thành công sẽ khóa.

Chế tạo trang bị Hào Hiệp Vô Hạ

Võ Lâm 2

 • Hiện tại, trang bị Hào Hiệp Vô Hạ chỉ gồm 3 món: Nón, áo, quần.
 • Nhấp chuột phải vào Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (nón, áo, quần) để chọn nhận trang bị Hào Hiệp Vô Hạ (nón, áo, quần) tương ứng với thuộc tính như mong muốn.
 • Trang bị Hào Hiệp Vô Hạ sẽ có 3 thuộc tính đầu tiên cố định như sau:
Hào Hiệp Vô Hạ NónHào Hiệp Vô Hạ ÁoHào Hiệp Vô Hạ Quần
Tăng tốc độ xuất chiêu 32%Kháng tất cả 40Giảm thọ thương 14%
Tăng sinh lực 10.000Tăng sinh lực 10.000Tăng sinh lực 10.000
Giảm sát thương bạo kích 40Giảm sát thương bạo kích 40Giảm sát thương bạo kích 40
 • Thuộc tính dòng 4 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Kèm theo độc sát 130
Độc sát tăng 300
Sát thương tăng 150
Công kích ngoại công tăng 20% (đối với áo, quần)
Công kích ngoại công tăng 15% (đối với nón)
Công kích nội công tăng 20% (đối với áo, quần)
Công kích nội công tăng 15% (đối với nón)
Công kích tăng 10%
Sức Mạnh tăng 50
Gân Cốt tăng 50
Nội Công tăng 50
Thân Pháp tăng 50
Linh Hoạt tăng 50
 • Thuộc tính dòng 5 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Sinh lực tăng 30%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 4%
Tỷ lệ phòng ngự nội công tăng 4%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 3%
Điểm hộ giáp ngoại phòng tăng 40
Điểm hộ giáp nội phòng tăng 40
Điểm hộ giáp nội ngoại phòng tăng 30
Điểm số triệt tiêu sát thương ngoại công tăng 100
Điểm số triệt tiêu sát thương nội công tăng 100
Điểm số triệt tiêu sát thương nội ngoại công tăng 75
Điểm số phản đòn sát thương ngoại công 750
Điểm số phản đòn sát thương nội công 750
Điểm số phản đòn sát thương nội ngoại công 500
Phản đòn sát thương độc 10%
Giảm độc sát 20%
Kháng độc 20%
Thời gian duy trì độc giảm 25%
Né tránh tăng 400
Độ chính xác tăng 350
 • Thuộc tính dòng 6 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Tránh mọi trạng thái phụ 4%
Khi bị tấn công có thể tăng né tránh bản thân 1.200
Khi bị tấn công có thể tăng tốc độ di chuyển 40%
Tăng sinh lực 10.000
Né tránh tăng 400
Phòng thủ bạo kích tăng 20
Nâng cấp nhẫn Hào Hiệp Vô Hạ

Nguyên liệu cần thiếtThành phẩm
 • 1 phối phương vô hạ hào hiệp( ngọc)
 • 35 lưu li kim
 • 30 linh thiết
 • 300 hào hiệp lệnh
 • 5 thiên cang lệnh
 • 5 thiên môn kim lệnh
 • 1 Hào Hiệp Giới.
1 Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Trang Sức
 • 1 phối phương vô hạ hào hiệp (ngọc)
 • 35 lưu li kim
 • 30 linh thiết
 • 300 hào hiệp lệnh
 • 5 thiên cang lệnh
 • 5 thiên môn kim lệnh
 • 1 Hào Hiệp Bội.
1 Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Trang Sức

 • Tỉ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Vật phẩm Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Trang Sức có thể giao dịch.
Nâng cấp vũ khí Hào Hiệp Vô Hạ

Nguyên liệu cần thiếtThành phẩm
 • 1 phối phương hào hiệp vô hạ (vũ khí)
 • 30 Linh Thiết.
 • 300 Hào Hiệp Lệnh.
 • 30 huyền viêm cương
 • 5 thiên cang lệnh
 • 5 thiên môn kim lệnh
 • 1 vũ khí Hào Hiệp Thường +13.
1 Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Vũ Khí

 • Tỉ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Vật phẩm Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Vũ Khí không thể giao dịch.

Cách sử dụng Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Trang Sức

Võ Lâm 2
Hình minh họa trang sức Hào Hiệp Vô Hạ

 • Nhấp chuột phải vào Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (trang sức) để chọn nhận trang sức Hào Hiệp Vô Hạ (Giới, Bội) tương ứng với thuộc tính như mong muốn.
 • Trang sức Hào Hiệp Vô Hạ sẽ có 2 thuộc tính đầu tiên cố định như sau:
Thuộc tính cố định
Tăng sinh lực 7.000
Bạo kích cộng thêm tăng 70
 • Thuộc tính dòng 3 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Kèm theo độc sát 40
Độc sát tăng 100
Sát thương tăng 75
Ngoại công tăng 5%
Công kích nội công tăng 5%
Công kích tăng 5%
Hút sinh lực 400
Sức Mạnh tăng 55
Gân Cốt tăng 55
Nội Công tăng 55
Thân Pháp tăng 55
Linh Hoạt tăng 55
 • Thuộc tính dòng 4 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Sinh lực tăng 30%
Tỷ lệ phòng ngự ngoại công tăng 4%
Tỷ lệ phòng ngự nội công tăng 4%
Tỷ lệ phòng ngự nội ngoại công tăng 3%
Điểm hộ giáp ngoại phòng tăng 40
Điểm hộ giáp nội phòng tăng 40
Điểm hộ giáp nội ngoại phòng tăng 30
 • Thuộc tính dòng 5 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Dùng kỹ năng không tính tỷ lệ giản cách 10%
Xác suất xuất chiêu tăng 5%
Hỗ trợ mật tịch tăng thêm 8%
Thể lực tăng 30
Nội lực tăng 20%
Chuyển hóa sát thương thành nội lực 8%
Né tránh tăng 400
Giảm thời gian thọ thương 18%
Tăng thêm hiệu quả thương dược 35%
Nội lực tiêu hao 40%
Điểm bạo kích tăng 20
 • Trang sức Hào Hiệp Vô Hạ sẽ có 2 thuộc tính ẩn cố định như sau:
Thuộc tính ẩn cố định
Tốc độ thi triển võ công tăng 22%
Kháng tất cả 25

Cách sử dụng Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh Vũ Khí

Võ Lâm 2

 • Nhấp chuột phải vào Vô Hạ Hào Hiệp Lệnh (vũ khí) để chọn nhận trang bị Hào Hiệp Vô Hạ (vũ khí) tương ứng với thuộc tính như mong muốn.
 • Có 4 hướng lựa chọn quan trọng sau:
  • Nội công.
  • Ngoại công.
  • Cầm chuyên dùng.
  • Sát thương.
 • Mỗi hướng lựa chọn sẽ có 3 thuộc tính đầu tiên cố định như sau:
Nội côngNgoại côngCầm chuyên dùngSát thương
Nội Công tăng 60Sức Mạnh tăng 60Chọn tăng 60
Thân Pháp hoặc
Linh Hoạt
Chọn tăng 60
Thân Pháp hoặc
Linh Hoạt
Công kích nội công
tăng 20%
Ngoại công
tăng 20%
Công kích nội công
tăng 20%
Sát thương
tăng 180
Bạo kích cộng thêm
tăng 65
Bạo kích cộng thêm
tăng 65
Bạo kích cộng thêm
tăng 65
Bạo kích cộng thêm
tăng 65
 • Thuộc tính dòng 4 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Kèm theo độc sát 160
Độc sát tăng 400
Sát thương tăng 200
Ngoại công tăng 15%
Công kích nội công tăng 15%
Công kích tăng 8%
 • Thuộc tính dòng 5 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Sức Mạnh tăng 40
Nội Công tăng 40
Gân Cốt tăng 40
Thân Pháp tăng 40
Linh Hoạt tăng 40
Điểm Bạo Kích tăng 30
 • Thuộc tính dòng 6 có thể chọn 1 trong các thuộc tính sau đây:
Giảm ngoại phòng đối phương 18%
Giảm nội phòng đối phương 18%
Tấn công làm giảm nội ngoại phòng kẻ địch 12%
Tấn công khiến điểm ngoại phòng kẻ địch giảm 180
Tấn công khiến điểm nội phòng kẻ địch giảm 180
Tấn công khiến điểm nội ngoại phòng kẻ địch giảm 120
Hút sinh lực 700
Độ chính xác tăng 800
Kháng tất cả 25

Chưởng quản kính bút