Tính Năng

Hỏa Phụng Liên Thành

 Trang bị Hỏa Phụng sau khoảng thời gian thử nghiệm nay đã hoàn tất và sẽ chính thức ra mắt quần hùng thiên hạ. Giờ đây, cơ hội chinh phục đỉnh cao võ học mới đang đến rất gần với nhân sĩ, hãy cùng Bổn Trang cập nhật các công thức nâng cấp trang bị Hỏa Phụng như sau:

Thời gian & nội dung tính năng

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 16/01/2021.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Hỏa Phụng.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Hỏa Phụng Linh


  • Nhận được khi tham gia tính năng Bang Hội Vinh Danh.
  • Là nguyên liệu để nâng cấp trang bị Hỏa Phụng.
  • Nhấp chuột phải vào sẽ xuất hiện giao diện nâng cấp.
Hỏa Phụng Tinh Hoa


  • Nhận được khi nâng cấp trang bị Hỏa Phụng thất bại .
  • Là nguyên liệu hợp thành vũ khí Hỏa Phụng.
  • Nhấp chuột phải vào sẽ xuất hiện giao diện nâng cấp.

Cách thức nâng cấp

Nhân sĩ khi nhấp phải vào Hỏa Phụng Linh hoặc Hỏa Phụng Tinh Hoa sẽ xuất hiện giao diện để tiến hành nâng cấp trang bị, vũ khí Hỏa Phụng.

Võ Lâm II

Nâng cấp trang bị Hỏa Phụng Tướng Quân

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 02 Thiên Cang Lệnh.
 • 04 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Thái Nhất Lệnh.
 • 01 Hỏa Phụng Linh.
 • 01 trang bị Lôi Hổ Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Khôi +7
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Khôi +0
 • Mất 02 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 04 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 40 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 01 Hỏa Phụng Linh.
 • Nhận lại trang bị Lôi Hổ Tướng Quân tương ứng.
 • Nhận được 01 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Giáp +7
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Giáp +0
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Trang +7
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Trang +0
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Bài
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Bài
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Kỳ
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Kỳ
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Phù
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Phù

Lưu ý

 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Hỏa Phụng nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
Nâng cấp trang bị Hỏa Phụng Nguyên Soái

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 03 Thiên Cang Lệnh.
 • 06 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 60 Thái Nhất Lệnh.
 • 02 Hỏa Phụng Linh.
 • 01 trang bị Lôi Hổ Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Lôi Hổ Nguyên Soái
Chiến Khôi +7
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Khôi +0
 • Mất 03 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 06 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 60 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 02 Hỏa Phụng Linh.
 • Nhận lại trang bị Lôi Hổ Nguyên Soái tương ứng.
 • Nhận được 01 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
Lôi Hổ Nguyên Soái
Chiến Giáp +7
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Giáp +0
Lôi Hổ Nguyên Soái
Chiến Trang +7
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Trang +0
Lôi Hổ Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Lôi Hổ Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Lôi Hổ Nguyên Soái
Hổ Phù
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hổ Phù
Lôi Hổ Nguyên Soái
Hiệu Phù
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hiệu Phù

Lưu ý

 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Hỏa Phụng nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
Hợp thành vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân, Nguyên Soái sơ cấp
Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • 40 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.
01 vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân +0
 • 80 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.
01 vũ khí Hỏa Phụng Nguyên Soái +0

Nâng Cấp Thành Vũ Khí Hỏa Phụng Tướng Quân , Nguyên Soái Trung Cấp

Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • Vũ Khí Hỏa Phụng Tướng Quân Sơ Cấp +7
 • 6 Hàn Tinh Thiết
 • 6 Thiên Ma Tà Tinh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Thiên Cang Lệnh
01 vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân Trung Cấp +0
 • Vũ Khí Hỏa Phụng Nguyên Soái Sơ Cấp +7
 • 6 Hàn Tinh Thiết
 • 6 Thiên Ma Tà Tinh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10 Thiên Cang Lệnh
01 vũ khí Hỏa Phụng Nguyên Soái Trung Cấp +0

Nâng Cấp Thành Vũ Khí Hỏa Phụng Tướng Quân , Nguyên Soái Cao Cấp

Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • Vũ Khí Hỏa Phụng Tướng Quân Trung Cấp  +7
 • 3 hoang hỏa chi tâm
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 25 Thiên Cang Lệnh
 • 200 Thái Nhất Lệnh
 • 3 Hoang Hỏa Chi Tâm
01 vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân Cao Cấp +0
 • Vũ Khí Hỏa Phụng Nguyên Soái Trung Cấp  +7
 • 3 hoang hỏa chi tâm
 • 60 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 40 Thiên Cang Lệnh
 • 400 Thái Nhất Lệnh
 • 6 Hoang Hỏa Chi Tâm
01 vũ khí Hỏa Phụng Nguyên Soái Cao Cấp +0

Hình Ảnh Minh Họa Của Vũ Khí Hỏa Phụng Tướng Quân , Nguyên Soái


Các thuộc tính hỗ trợ hệ phái của trang bị Hỏa Phụng

Để nhân sĩ có thể nắm rõ hơn về loại trang bị mới này, Bổn Trang xin công bố dòng thuộc tính ẩn cuối cùng - thuộc tính hỗ trợ hệ phái. Chi tiết như sau:

Hệ pháiThuộc tính
Thiếu Lâm Võ TôngNộ khí tiêu hao của Vô Ảnh Cước giảm 1.
Thiếu Lâm Tục GiaThời gian choáng của Đạt Ma Vũ Kinh tăng lên 5 giây.
Thiếu Lâm Thiền TôngThời gian định thân của Bất Động Minh Vương Chú tăng lên 3 giây.
Đường MônSát thương của Truy Tâm Tiễn, Mãn Thiên Hoa Vũ và Bạo Vũ Lê Hoa Châm tăng thêm 30%.
Cái Bang Tĩnh YSử dụng Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ sẽ khiến kẻ địch bị giảm 100% thủ ngoại trong 4 giây.
Cái Bang Ô YBá Vương Tạ Giáp sẽ khiến mục tiêu giảm 25% sức tấn công.
Nga My Tục GiaHiệu quả của chiêu Dư Âm Nhiễu Lương Công và Khúc Nghệ Tĩnh tăng lên gấp 2 lần.
Nga My Phật GiaGiãn cách sử dụng của Thanh Âm Phạn Xướng giảm 5 giây, đồng thời khiến kẻ địch định thân 5 giây.
Võ Đang Đạo GiaTốc độ thi triển của Liệt Diệm Kiếm Pháp, Tích Dương Kiếm Khí và Thiên Thanh Thuần Dương Kiếm tăng thêm 30%.
Võ Đang Tục GiaNé tránh tăng thêm 25%.
Ngũ Độc Tà HiệpSố lượng và trị số Tà Linh tối đa tăng 40%.
Ngũ Độc Cổ SưSát thương của Phong Cổ, Cuồng Phong Trảo và Vạn Cổ Thực Thiên tăng thêm 30%.
Dương Gia Thương KỵGiãn cách xuất chiêu của Dương Gia Bôn Lang Thương, Dương Gia Đảo Hải Thương, Bích Nguyệt Phi Tinh Thương giảm 30%.
Dương Gia Cung KỵSát thương của Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn tăng thêm 30%, giãn cách xuất chiêu giảm 5 giây.
Côn Lôn Thiên SưSát thương của Ngũ Lôi Chính Pháp Phù tăng thêm 30%, tỷ lệ xuất chiêu tăng 20%.
Thúy Yên Vũ TiênTỷ lệ xuất chiêu của tất cả kỹ năng tăng thêm 15%.
Thúy Yên Linh NữBách Hoa Ngọc Lộ Công hiện tại sẽ không giảm ảnh hưởng của sức mạnh đối với lực tấn công.

Hình Ảnh Minh Họa Về Trang Bị Hỏa PhụngChưởng quản kính bút