Tính Năng

Phần Thưởng Phó Bản

 

Lương Sơn Bạc

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Từ ngày 12/1/2021, tính năng Lương Sơn Bạc sẽ có đợt cập nhật ngoài các phần thưởng cũ trước kia sẽ có thêm nhiều phần thưởng mới hấp dẫn Quý nhân sĩ hãy cùng tham khảo nhé:

  • Thời gian cập nhậtTừ sau bảo trì ngày 12/1/2021.
  • Nội dung cập nhật:
    • Điều chỉnh tăng phần thưởng mở rương Lương Sơn Bạc.
  • Cách tham gia, phần thưởng và kinh nghiệm nhận được từ tính năng Lương Sơn Bạc không thay đổi.

Phần thưởng Rương Bạc

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Cường Hóa Quyển 12Da Ma Lang x1
Mảnh Thiên Cang 10Da Địa Long x1
Mảnh thiên cang 20Viêm Linh Ti x1
Mảnh Thiên Cang 100Huyền Viêm Thiết x1
Huân Chương Anh Hùng x2Tiên Âm Thạch x1
Huân Chương Anh Hùng x4Lôi Viêm Thạch x1
Huân Chương Anh Hùng x10Da Ma Lang x2
Tẩy Tâm 5 x1 khóaDa Địa Long x2
luyện lô 5 x1 khóaViêm Linh Ti x2
Tẩy Tâm 5 x2 khóaHuyền Viêm Thiết x2
luyện lô 5 x2 khóaTiên Âm Thạch x2
Linh Ngọc x1Lôi Viêm Thạch x2
Linh Ngọc x2Da Ma Lang x3

Da Địa Long x3

Viêm Linh Ti x3

Huyền Viêm Thiết x3

Tiên Âm Thạch x3

Lôi Viêm Thạch x3

Rương Vàng

Mở Rương Vàng bằng Thiên Kiêu Lệnh

Tiêu hao 8 Thiên Kiêu Lệnh mở Rương Vàng để nhận 8 vật phẩm ngẫu nhiên sau

Cường Hóa Quyển 12Da Ma Lang x1
Mảnh Thiên Cang 10Da Địa Long x1
Mảnh thiên cang 20Viêm Linh Ti x1
Mảnh Thiên Cang 100Huyền Viêm Thiết x1
Huân Chương Anh Hùng x2Tiên Âm Thạch x1
Huân Chương Anh Hùng x4Lôi Viêm Thạch x1
Huân Chương Anh Hùng x10Da Ma Lang x2
Tẩy Tâm 5 x1 khóaDa Địa Long x2
luyện lô 5 x1 khóaViêm Linh Ti x2
Tẩy Tâm 5 x2 khóaHuyền Viêm Thiết x2
luyện lô 5 x2 khóaTiên Âm Thạch x2
Linh Ngọc x1Lôi Viêm Thạch x2
Linh Ngọc x2Da Ma Lang x3
 Cường Hóa Quyển 13
Da Địa Long x3
Cường Hóa Quyển 14Viêm Linh Ti x3
Cường Hóa Quyển 15Huyền Viêm Thiết x3
Thiên Cang LệnhTiên Âm Thạch x3

Lôi Viêm Thạch x3
    

Chưởng quản kính bút