Tính Năng

Bánh Chưng Bánh Tét

 

-Phần thưởng sử dụng bánh chưng , bánh tét

Khi sử dụng sẽ nhận dược  2.000.000 exp và random  1  trong các thứ sau

.  Linh phách đơn x1    . Linh phách đơn x3    ·         15.000.000 exp

·         20.000.000 exp    ·         25.000.000 exp    ·         Bùa cường hóa 12

·         Bùa cường hóa 13    ·         Bùa cường hóa 14    ·         Bùa cường hóa 15

·         Tàng rương    ·         Quân công chương    ·         Tuyết sâm phản khí hoàn

·         Dao trì đại hoàn đơn    ·         Linh chi tục mệnh hoàn    ·         Quân công đại

·         Quân công huy hoàng    ·         Thiên thạch linh thạch    ·         Tiểu định hồn

·         Đại định hồn    ·         Bánh ít bát bảo    ·         Bánh ít chân gà

·         Thái nhất lệnh    ·         Linh ngọc    .     Tẩy Tâm 5    .     Luyện Lộ 5

.    Rương Hỏa Phụng

-          Phần thưởng sử dụng bánh ít thập cẩm

Khi sử dụng sẽ nhận dược  5.000.000 exp và random  1  trong các thứ sau

. Linh phách đơn x1    . Linh phách đơn x3    . linh phách đơn x5

·         30.000.000 exp    ·         40.000.000 exp    ·         50.000.000 exp

·         Bùa cường hóa 12    ·         Bùa cường hóa 13    ·         Bùa cường hóa 14

·         Bùa cường hóa 15    ·         Tàng rương    ·         Quân công huy hoàng

·         Tiểu định hồn    ·         Đại định hồn    ·         Bánh ít bát bảo

·         Bánh ít chân gà    ·         Tuyết sâm phản khí hoàn    ·         Dao trì đại hoàn đơn

·         Linh chi tục mệnh hoàn    ·         Trứng linh thú cao    ·         Sách pét ngẫu nhiên cấp 5

·         Thái nhất lệnh    ·         Thất hoa tụ nguyên tán ( ngẫu nhiên)    .     Tẩy Tâm 5

.     Luyện Lộ 5    .    Rương Hỏa Phụng

-          Phần thưởng sử dụng 2000 bánh trưng hoặc bánh tét

+ Chọn 1 trong  3 loại sau

·         Tuyết Nghê

·         Phong Nghê

·         Linh Nghê

-          Phần thưởng sử dụng 2000 bánh chưng thập cẩm

·         15 viêm linh bố

·         300 thái nhất lệnh

·         6 hỏa phụng linh

·         1 thú cưỡi siêu đẹp dực dỡ

·         100 tẩy tâm 5

·         100 luyện lô 5

. Ngẫu nhiên nhận được hiệu :

An Khang Thịnh Vượng hoặc Vạn Sự Như Ý

Chưởng quản kính bút