Tính Năng

Chuỗi Nhiệm Vụ Chuyển Sinh 8 ( tứ linh phục sinh 3) võ lâm 2

 Đ

ể chinh phục cảnh giới Tứ Linh Phục Sinh 3 một cách dễ dàng hơn, kính mời quý nhân sĩ cùng theo dõi chuỗi nhiệm vụ phục sinh như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 09/07/2015.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 7 (Phục Sinh 2) cấp 90 trở lên và đã gia nhập 1 trong 3 thế lực: Thổ Phồn, Tây Hạ, Đại Lý.
 • NPC liên quan: Trưởng lão Bách Hiểu Sinh (Võ Lâm Minh - 222/196)

Võ Lâm II

Các bước nhiệm vụ

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm IIĐến Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh nhận nhiệm vụ “truy tìm Tán Phổ Kham Bố Quốc Vương”.
Võ Lâm IIĐến Quỳnh Kết tìm Tán Phổ Kham Bố, giúp đỡ tiêu diệt 100 Bộ Tộc Phản Loạn.
Võ Lâm IIĐến Vạn Kiếm Trũng tiêu diệt Boss Nhân Kiếm Diệp Mộng thu thập 10 Bích Ngọc Linh Lung giao cho Lý Đức Dục.
Võ Lâm IIĐến Hưng Khánh tìm Lý Đức Dục. Sau đó người chơi quay về thế lực của mình tham gia trồng Cây Thái Hư (Huyễn Cảnh Bí Quả) để thu thập 10 Tiên Ngọc Linh Hoàn giao cho Lý Nguyên Trân.
Võ Lâm II
 • Sau khi thu thập 10 Tiên Ngọc Linh Hoàn người chơi giao cho Lý Nguyên Trân.
Võ Lâm IIThông báo tình hình của Lý Nguyên Trân cho Tán Phổ Kham Bố.
Võ Lâm IISau đó đến Thiên Long Tự tìm Đoàn Khinh Hầu, giúp đỡ tiêu diệt 100 Hoàng Tộc Phản Quân.
Võ Lâm II
 • Tiếp theo, đến Thiên Long Tự tìm Đoàn Ngọc Nhi. Đoàn Ngọc Nhi nhờ người chơi quay về thế lực của mình tham gia tính năng “Đào kho báu” thu thập 9 Kim Hoa.
Võ Lâm IINgười chơi trở về Quỳnh Kết, giao 9 Kim Hoa cho Sa Ca Ninh Bố Vương Tử.
Võ Lâm IINgười chơi quay lại Thiên Long Tự thông báo tình hình cho Đoàn Ngọc Nhi
Võ Lâm II
 • Người chơi quay lại Võ Lâm Minh thông báo tình hình cho Bách Hiểu Sinh và ông ấy sẽ yêu cầu tiêu diệt 100 Thiên Âm Giáo Mật Thám và 100 Thiên Âm Giáo Sát Thủ.
Võ Lâm IISau đó Bách Hiểu Sinh sẽ yêu cầu tham gia tính năng “Trộm kinh thư” để thu thập 6 quyển Nội Công Tâm Kinh.
Võ Lâm IISau khi thu thập đầy đủ người chơi trở lại Quỳnh Kết giao 6 quyển Nội Công Tâm Kinh cho Sa Ca Ninh Bố Vương Tử.
Võ Lâm IISau đó người chơi đến Thiên Long Tự tìm Đoàn Ngọc Nhi tìm hiểu tình hình tỷ võ chiêu thân. Tiếp theo, đến Thái Nhất Tháp - Thường hoặc Anh hùng tiêu diệt Gia Luật Phi Hồng thu thập 5 Tổ Yến Bạch Tuyết về giao cho vương tử Sa Ca Ninh Bố Vương Tử.
Võ Lâm II
 • Mang tổ yến giao cho Sa Ca Ninh Bố Vương Tử.
Võ Lâm IIGiúp Sa Ca Ninh Bố Vương Tử mang thư giao cho Lý Đức Dực.
Võ Lâm IILý Đức Dực nhờ người chơi quay lại thế lực của mình tìm Trấn Viễn Tiêu Cục hoàn thành 3 lần vận tiêu và đi tìm quốc vương Đoàn Khinh Hầu.
Võ Lâm II
 • Sau đó người chơi trở về Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh, ông ấy nhờ bạn đến Lương Sơn Bạc tiêu diệt Boss Hành Giả Võ Tòng tìm Mảnh Bản Đồ - Trái.
Võ Lâm IIĐem Mảnh Bản Đồ-Trái về giao cho Bách Hiểu Sinh ông ấy sẽ tiếp tục nhờ người chơi đến Địa Huyền Cung tiêu diệt Boss Thiên Âm Thầy Mo tìm Mảnh Bản Đồ - Phải.
Võ Lâm II
 • Đem Mảnh Bản Đồ - Phải về giao cho Bách Hiểu Sinh ông ấy sẽ yêu cầu người chơi tham gia tính năng “Truyên Đạo Tây Vực” để thu thập 5 Tâm Hồn Đơn (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).
Võ Lâm II
 • Đem 5 Tâm Hồn Đơn về giao cho Bách Hiểu Sinh, ông ấy sẽ yêu cầu người chơi vào Chiến Trường Nhạn Môn Quan tiêu diệt 100 kẻ địch.
Võ Lâm II
 • Sau đó người chơi quay về Bách Hiểu Sinh, ông ấy sẽ tiếp tục yêu cầu người chơi tham gia tính năng “Thợ Săn Tiền Thưởng” để  tìm 10 Lệnh Bài Thiên Âm Giáo.
Võ Lâm IINgười chơi quay về Bách Hiểu Sinh, ông ấy sẽ nhờ người chơi giao 10 Lệnh Bài Thiên Âm Giáo cho Thiên Âm Thủ Môn Nhân ở vùng ngoài Võ Lâm Minh.
Võ Lâm IISau khi giao 10 Lệnh Bài Thiên Âm Giáo cho Thiên Âm Thủ Môn Nhân người chơi sẽ vào Thiên Âm Thần Bí Cơ Địa đối thoại với Bách Hiểu Sinh.
Võ Lâm IIBách Hiểu sinh yêu cầu đánh bại 10 Người Thần Bí Thiên Âm Giáo và Hồng Ấn Giáo Chủ tại Thiên Âm Thần Bí Cơ Địa.
Võ Lâm IISau khi tiêu diệt Người Thần Bí Thiên Âm Giáo và Hồng Ấn Giáo Chủ người chơi đối thoại với Bách Hiểu Sinh ở trong Thiên Âm Thần Bí Cơ Địa để nhận Thư Tiến Cử Phục Sinh.

Lưu ý

 • Các nhiệm vụ thu thập thông qua các tính năng Vượt Ải và Ba Thế Lực đều có xác xuất rơi ra nhất định.
 • Đối với nhiệm vụ vận tiêu và tiêu diệt 100 người chơi đối địch tại Nhạn Môn Quan sẽ được cộng tích lũy và không bị reset khi qua ngày.
 • Tại các nhiệm vụ thu thập và tiêu diệt 100 người chơi đội địch, người chơi có thể bỏ qua nhiệm vụ bằng cách tiêu hao Thiên Môn Kim Lệnh, số lượng Thiên Môn Kim Lệnh tiêu hao tùy theo mức độ của nhiệm vụ.

Chưởng quản kính bút