Tính Năng

Ẩm Ướt Võ Lâm Truyền Kỳ 2

Trang bị Ẩm Huyết - Huyền thoại bấy lâu được chôn giấu tại vùng đất xa xôi nay bỗng dưng xuất hiện khiến giang hồ khuấy động không ngừng. Sở hữu nguồn sức mạnh kinh thiên động địa, Ẩm Huyết sẽ là loại trang bị không thể bỏ qua của những cao thủ võ lâm kiệt xuất.

Vo Lam II

Thời gian ra mắt

 • Bắt đầu: Từ 5/02/2021.

NPC & vật phẩm liên quan


Hình ảnhMô tả

 • Tên NPCThương Nhân Bảo Rương
 • Vị trí: Biện Kinh - 172/178
 • Chức năng: Mở công thức nâng cấp trang bị Hào Hiệp Vô Hạ thành trang bị Ẩm Huyết
Võ Lâm 2
 • Vật phẩmHuyết Bồ Đề
 • Nguồn gốc: Nâng cấp theo công thức sau:
1 Huyền Viêm Cương + 1 Huy Nguyệt Thạch = 1 Huyết Bồ Đề
1 Viêm Linh Bố + 1 Huy Nguyệt Thạch = 1 Huyết Bồ Đề
1 Ma Lang Giáp + 1 Huy Nguyệt Thạch = 1 Huyết Bồ Đề
1 Địa Long Giáp + 1 Huy Nguyệt Thạch = 1 Huyết Bồ Đề
 • Tính chất: Khóa.
 • Chức năng: Nguyên liệu trực tiếp chế tạo trang bị Ẩm Huyết.
Võ Lâm 2
 • Vật phẩmHuy Nguyệt Thạch
 • Nguồn gốc: Tham Gia Chiến Trường Hoặc Tài Nguyên Chiến Khi Trả Thưởng Sẽ Nhận Được
 • Chức năng: Chế tạo Huyết Bồ Đề

Công thức nâng cấp

Nguyên liệu cầnThành phẩm
 • 1 Nón Hào Hiệp Vô Hạ +13
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 25 Huyết Bồ Đề
Võ Lâm 2
Ẩm Huyết Đầu
 • 1 Áo Hào Hiệp Vô Hạ +13
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 25 Huyết Bồ Đề
Võ Lâm 2
Ẩm Huyết Y
 • 1 Quần Hào Hiệp Vô Hạ +13
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5 Thiên Cang Lệnh
 • 25 Huyết Bồ Đề
Võ Lâm 2
Ẩm Huyết Trang
 • 1 Hào Hiệp Vô Hạ Giới - Hào Hiệp Vô Hạ Bội
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 8 Thiên Cang Lệnh
 • 30 Huyết Bồ Đề
Võ Lâm 2
Hộp Ẩm Huyết
 • 1 Hào Hiệp Vô Hạ Vũ Khí +13
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 8 Thiên Cang Lệnh
 • 45 Huyết Bồ Đề
Võ Lâm 2
Ẩm Huyết Vũ Khí

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Trang bị Ẩm Huyết nhận được sau khi nâng cấp sẽ có thể giao dịch.
 • Sau khi nâng cấp, hiệu quả Tiểu Định Hồn, Đại Định Hồn của trang bị sẽ biến mất.
 • Đối với Ẩm Huyết Giới sẽ có 2 bộ khác nhau, mỗi bộ gồm 2 món. Khi trang bị đủ cả 2 món của 1 bộ thì mới kích hoạt thuộc tính ẩn của trang bị.
  • Bộ 1: Ẩm Huyết Tả Giới và Ẩm Huyết Hữu Giới.
  • Bộ 2: Ẩm Huyết Trụy và Ẩm Huyết Bội.
 • Công thức đục lỗ trang bị Ẩm Huyết:
  • Lỗ 1: Cần 4 loại Đá Quý cấp 2, mỗi loại 2 viên.
  • Lỗ 2: Cần 4 loại Đá Quý cấp 3, mỗi loại 3 viên.
  • Lỗ 3: Cần 4 loại Đá Quý cấp 4, mỗi loại 3 viên.

Thuộc Tính Trang Bị Ẩm Huyết

Ẩm Huyết Đầu, Y, Trang

Các trang bị đều có thuộc tính cố định như hình sau:

Vo Lam II

Ẩm Huyết Giới

Có 2 bộ khác nhau, nhân sĩ phải trang bị đúng theo bộ mới có thể kích hoạt các dòng thuộc tính ẩn. Chi tiết như sau:

 • Bộ 1: Gồm Ẩm Huyết Tả Giới và Ẩm Huyết Hữu Giới

Vo Lam II

 • Bộ 2: Gồm Ẩm Huyết Trụy và Ẩm Huyết Bội

Vo Lam II

Ẩm Huyết Vũ Khí

Vũ khí Ẩm Huyết có tất cả 6 dòng thuộc tính, trong đó:

 • 2 dòng thuộc tính đầu sẽ tùy thuộc theo hệ phái như sau:
Môn PháiDòng 1Dòng 2
Thiếu Lâm Tục giaSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Thiếu Lâm Thiền TôngNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Thiếu Lâm Võ TôngNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Đường MônThân pháp tăng 80Sát thương tăng 800
Nga Mi Phật GiaNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Nga Mi Tục GiaThân pháp tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Cái Bang Tịnh YSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Cái Bang ô YThân pháp tăng 80Sát thương tăng 800
Võ Đang Đạo GiaNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Võ Đang Tục GiaLinh hoạt tăng 80Sát thương tăng 800
Dương Gia Thương KỵSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Dương Gia Cung KỵThân pháp tăng 80Sát thương tăng 800
Hiệp ĐộcThân pháp tăng 80Sát thương tăng 800
Tà ĐộcLinh hoạt tăng 80Sát thương tăng 800
Côn Lôn Thiên SưNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Minh Giáo Thánh ChiếnSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Minh Giáo Trận BinhSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Minh Giáo Huyết NhânNội Công tăng 80Công kích nội công tăng 40%
Thúy Yên Vũ TiênSức mạnh tăng 80Ngoại công tăng 40%
Thúy Yên Linh NữLinh hoạt tăng 80Sát thương tăng 800
 • 4 dòng thuộc tính cuối sẽ luôn cố định, cụ thể:
  • Dòng 3: Bạo kích cộng thêm tăng 80.
  • Dòng 4: Phòng thủ nội công (hoặc ngoại công) đối phương giảm 18%.
  • Dòng 5: Kháng tất cả 40.
  • Dòng 6: Điểm bạo kích tăng 35.

Vo Lam II

Chưởng quản kính bút