Tính Năng

Kim Xà 6

 Bản cập nhật tháng 03/2021 sẽ chính thức ra mắt trang bị Kim Xà cấp 6 hoàn toàn mới mạnh mẽ hơn, hào nhoáng hơn, giúp hành trình chinh phục võ học thêm gay cấn, hấp dẫn.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 05/03/2021.

Nguồn gốc Kim Xà cấp 6

 • Từ Thương Nhân Bảo Rương (Biện Kinh - 172/177) có thể đổi Kim Xà 5 Thành Kim Xà 6.
 • Với Công Thức Sau: 
 • 1 kim xà 5 ( đã mở khóa 12/12 + 13) + 50 lôi hổ tinh phách  + 10 thiên cang lệnh + 10 thiên môn kim lệnh
  = 1 kim xà 6 ( theo kim xà mang đi đổi " ví dụ : kim xà 5 đằng vân sẽ thành kim xà 6 khởi phượng ").

Thuộc tính Kim Xà cấp 6

 • Kim Xà cấp 6 được chia làm 3 hướng chính: Hoan Lăng, Đằng Giao, Khởi Phượng.
 • Mỗi hướng sẽ có đặc trưng nhất định phù hợp với từng hệ phái.
 • Khi trang bị đủ bộ, các dòng thuộc tính ẩn sẽ được kích hoạt.
 • Như Kim Xà cấp nhỏ hơn, thuộc tính Kim Xà cấp 6 cũng được xác lập một cách ngẫu nhiên.
 • Nhân sĩ có thể tham khảo một số hình minh họa về Kim Xà Cấp 6 như bên dưới.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Tăng cấp Kim Xà

 • Kim Xà cấp 6 có thể tăng cấp khi dùng Tinh Thiết và Kim Xà cũ.
 • Mỗi cấp Kim Xà 6 sẽ tiêu hao lượng điểm và số vàng nhất định.
 • Số lượng vàng và Thiết Tinh dùng để tăng cấp Kim Xà cấp 6 gần như tương đương với Kim Xà cấp 5.

Tẩy luyện Kim Xà

Tẩy luyện thường
 • Kim Xà 6 phải dùng Tẩy Tâm Thạch cấp 6 và Luyện Lô Thiết cấp 6 để tẩy luyện.
 • Tẩy Tâm Thạch cấp 6: Dùng để tẩy luyện 3 dòng thuộc tính đầu tiên.
 • Luyện Lô Thiết cấp 6: Dùng để tẩy luyện 3 dòng thuộc tính kế tiếp.
 • Các dòng thuộc tính ẩn (thuộc tính kích hoạt khi mang đủ bộ) không thể tẩy luyện.
 • Thuộc tính sau khi tẩy luyện là ngẫu nhiên.

Võ Lâm II

Đổi Đá Tẩy Kim Xà
 • 4 tẩy tâm 5 + 1 thái nhất lệnh = 1 tẩy tâm 6
 • 4 luyện lô 5 + 1 thái nhất lệnh = 1 luyện lô 6
 • NPC Đổi Đá Tẩy ( thương nhân bảo rương )

Chưởng quản kính bút