Tính Năng

Đào Rương Tân Sửu

Phần Thưởng Đào Rương Tân Sửu

Mỗi Lần Đào Rương Tiêu Hao 500 kim phiếu
Mặc Định được 20 tr exp/1 lần và random 1 trong các vật phẩm dưới đây

Vũ khí 76 opt randomVũ khí 86 opt random   
Vũ khí 96 opt ran domĐại Định Hồn   
Quân Công Vinh DựLôi Hổ Tinh Phách
X100 Mảnh Thiên Cang
X20 Mảnh Thiên Môn
Bùa Cường Hóa 12   Bùa Cường Hóa 13
Bùa Cường Hóa 14Bùa Cường Hóa 15
Ma Đao Thạch 1 , 2 ,3Mật Tịch Tiêu Dao
Hộp Mật Tịch Siêu Cấpx20 Thái Nhất Lệnh   
x10 Tẩy Tâm 5    x10 Luyện Lô 5
Ma Lang GiápĐịa Long Giáp
Viêm Linh BốHuyền Viêm Cương
Lưu Li KimHuy Nguyệt Thạch
Huyết Bồ ĐềThanh Long Hồn
Tẩy Tâm 6Luyện Lô 6
Thiên Cang LệnhThiên Môn Kim Lệnh
Uẩn Linh 7 RandomSách Pet 6 Random
Sách Pét Bạo Kích 1Sách Pét Bạo Kích2
Sách Pét Bạo Kích Cộng Thêm 1Sách Pét Bạo Kích Cộng Thêm 2
Mũ Ẩm HuyếtÁo Ẩm Huyết
Quần Ẩm HuyếtNgọc Ẩm Huyết
Vũ Khí Ẩm HuyếtVé Tiếu Y Vàng
1 Sét Thiên Hạ Vô Song Theo Kiểu Hình1 Nhẫn Vô Cực , 1 Nhẫn Minh Tinh Chi Giời


Mốc Thưởng


Số Lần Đào    Phần Thưởng
500
150 huyết bồ đề
1000200 huyết bồ đề
1500200 huyết bồ đề
2000250 huyết bồ đề
2500300 huyết bồ đề
3000400 huyết bồ đề
3500100 huyết bồ đề
10 thiên cang lệnh
10 thiên môn kim lệnh
4000100 huyết bồ đề
15 thiên cang lệnh
15 thiên môn kim lệnh
450020 thanh long hồn
5000 thái nhất lệnh
10 thiên cang lệnh
10 thiên môn kim lệnh
50001 nhẫn thiên địa
1 nhẫn nhật nguyệt
20 thiên cang lệnh
20 thiên môn kim lệnh
6000nón áo quần thiên hạ vô song
30 thiên cang lệnh
30 thiên môn kim lệnh


Hình ảnh minh họaChưởng quản kính bút