Tính Năng

Hoạt Động Và Tính Năng Cơ Bản Của Server

🔰Pháo Đài Chiến

Pháo Đài Chiến, biến các trận chiến vốn đã kịch tích nay sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 24/04/2021.
 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian báo danh: 14h01 - 14h16 và 19h01 - 19h16 hàng ngày.
 • Phe tống Báo Danh Tại Tiểu Phương Biện Kinh 168/179 
 • Phe liêu Báo Danh Tại Tiểu Ngọc Biện Kinh 172/180
 • Mỗi bên chênh lệch tối đa 5 người. Ví dụ: Bên tống có 35 người thì bên liêu tối đa là 40 người.
 • Sau khi kết thúc trận chiến mỗi nhân sỹ trả thưởng bằng quân công vinh dự sẽ nhận được những vật phẩm và 1 lượng exp nhất định : 1 huy nguyệt thạch , 1 hỏa phụng linh , 5 lôi hổ tinh phách , 3 ma đao thạch , 10 túi năng động và  200.000.000 kinh nghiệm
 • 🔰Nhạn Môn Quan Chiến
 • Nhạn Môn Quan Chiến, biến các trận chiến vốn đã kịch tích nay sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.

  • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 24/04/2021.
  • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

  Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian báo danh: 15h01 - 15h16 và 20h01 - 20h16 hàng ngày.
  • Phe tống Báo Danh Tại Tiểu Phương Biện Kinh 168/179 
  • Phe liêu Báo Danh Tại Tiểu Ngọc Biện Kinh 172/180
  • Mỗi bên chênh lệch tối đa 5 người. Ví dụ: Bên tống có 35 người thì bên liêu tối đa là 40người.
  • Sau khi kết thúc trận chiến mỗi nhân sỹ trả thưởng bằng quân công vinh dự sẽ nhận được những vật phẩm và 1 lượng exp nhất định : 1 huy nguyệt thạch , 1 hỏa phụng linh , 5 lôi hổ tinh phách , 3 ma đao thạch , 10 túi năng động và  500.000.000 kinh nghiệm
🔰Boss Tống Liêu / Tài Nguyên Chiến
 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 24/04/2021.
 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

    Thời Gian Xuất Hiện Boss 15h30 và 20h30 / 16h30 và 22h30 ( với tài nguyên chiến ) hàng ngày
Vị Trí : Giữa map Chiến Trường Và Random Trong Tài Nguyên Chiến
Phần Thưởng :
Khi boss chết sẽ rớt ra 8 rương quanh khu vực boss chết
mỗi rương mở ra sẽ nhận được random 1 trong các thứ sau
💥x1 đấu hồn ( không có thời hạn)
💥x5 lôi hổ tinh phách
💥x1 túi mật tịch
💥x2 uẩn linh 6
💥x2 huy nguyệt thạc
💥x5 thái nhất lệnh
💥x10 tẩy tâm 5
💥x10 luyện lô 5
💥x2 tẩy tâm 6 -
💥x2 luyện lô 6-
💥x3 trứng linh thú cao
💥x1 địa long giáp
💥x1 ma lang giáp
💥x1 huyền viêm cương
💥x1 lưu li kim
💥x1 thiên cang lệnh
💥x1 thiên môn kim lệnh
💥x1 Thanh Long Hồn

🔰Túi Năng Động
 • khi trả phần thưởng chiến trường pháo và chiến trường nhạn môn quan sẽ nhận được x10 túi năng động

 • khi trả phần tài nguyên chiến sẽ nhận được x5 túi năng động

 • Khi Trồng Thành Công Cây Bát Nhã Sẽ Nhận Được x1 hoặc x2 Túi Năng Động

 • phần thưởng

 • quân công huy hoàng

 • lôi hổ tinh phách

 • tinh hoa uẩn linh 6

 • trứng linh thú cao

 • tiểu định hồn

 • cục +7 ( thiên thạch linh thạch)

 • đại định hồn

 • thiên thạch tinh thạch ( +8)

 • thiên thạch tinh thạch x5

 • thú cưỡi ( random )

 • x10 tẩy tâm 5

 • x10 luyện lô 5

 • thái nhất lệnh

 • thiên cang lệnh

 • thiên môn kim lệnh

🔰 Hái Hoa Dân Chủ

Hái Hoa Dân Chủ, biến các trận chiến vốn đã kịch tích nay sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 24/04/2021.
 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

Thời Gian : 12h30 , 17h30 , 21h30 Hàng Ngày Tại Tây Thành Đô
Điều Kiện : Toàn Bộ Nhân Sỹ Trong Sever khi tham gia hái hoa phải bật pk
- Khi hái hoa sẽ nhận được 1 vũ khí nguyên tử và 1 lượng exp siêu to khủng lồ cùng 1 trong các vật phẩm sau
 • bùa cường hóa 12

 • bùa cường hóa 13

 • bùa cường hóa 14

 • bùa cường hóa 15

 • 15 thái nhất lệnh

 • 20 mảnh thiên môn

 • 100 mảnh thiên cang

 • huy nguyệt thạch

 • lôi hổ tinh phách

 • Thú cưỡi

 • Víp phong thưởng lệnh chiến cuồng

 • Víp phong thưởng lệnh phá quân

 • Quân công vinh dự

 • 20 linh ngọc

 • Mật tịch x20

 • 10 tẩy tâm 5

 • 10 luyện lô 5

 • 🔰 Trồng Bát Nhã Lớn
 • Trồng bát nhã lớn, biến các trận chiến vốn đã kịch tích nay sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.
 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 24/04/2021.
 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:
 • Vị Trí : Tây Thành Đô , Bắc Tuyền Châu
 • - Phần Thưởng :
 • sau khi thu hoạch cây bát nhã lớn sẽ nhận được
  - 1 Túi năng động
  - 1 Tẩy tâm 5 , 1 Luyện lô 5
  và random 1 trong các thứ sau
  - 1 Bàn Long Bích , 1 Quân Công Huy Hoàng , 5 cục +8 , 1 Thái Nhất Lệnh , 1 Bao Mật Tịch Siêu Cấp
 • 🔰 Vận Tiêu :
  chi tiết xem tại : http://trangchu.vl2mienphi.com/2021/04/van-tieu-20.html Chưởng quản kính bút