Tính Năng

Hoạt Động Và Tính Năng Cơ Bản Của Server

🔰Pháo Đài Chiến

Pháo Đài Chiến, biến các trận chiến vốn đã kịch tích nay sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.

 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian báo danh: 14h01 - 14h16 và 19h01 - 19h16 hàng ngày.
 • Phe tống Báo Danh Tại Tiểu Phương Biện Kinh 168/179 
 • Phe liêu Báo Danh Tại Tiểu Ngọc Biện Kinh 172/180
 • Mỗi bên chênh lệch tối đa 5 người. Ví dụ: Bên tống có 35 người thì bên liêu tối đa là 40 người.
 • Sau khi kết thúc trận chiến mỗi nhân sỹ trả thưởng bằng quân công vinh dự sẽ nhận được những vật phẩm và 1 lượng exp nhất định : 1 huy nguyệt thạch , 1 hỏa phụng linh , 5 lôi hổ tinh phách , 3 ma đao thạch , 10 túi năng động và  200.000.000 kinh nghiệm
 • 🔰Nhạn Môn Quan Chiến
 • Nhạn Môn Quan Chiến, biến các trận chiến vốn đã kịch tích nay sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.

  • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

  Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian báo danh: 15h01 - 15h16 và 20h01 - 20h16 hàng ngày.
  • Phe tống Báo Danh Tại Tiểu Phương Biện Kinh 168/179 
  • Phe liêu Báo Danh Tại Tiểu Ngọc Biện Kinh 172/180
  • Mỗi bên chênh lệch tối đa 5 người. Ví dụ: Bên tống có 35 người thì bên liêu tối đa là 40người.
  • Sau khi kết thúc trận chiến mỗi nhân sỹ trả thưởng bằng quân công vinh dự sẽ nhận được những vật phẩm và 1 lượng exp nhất định : 1 huy nguyệt thạch , 10 mảnh thiên môn , 50 mảnh thiên cang
   ,1 hỏa phụng linh , 5 lôi hổ tinh phách , 3 ma đao thạch , 10 túi năng động
   500.000.000 kinh nghiệm

🔰Tài Nguyên Chiến

Tài Nguyên Chiến, biến các trận chiến vốn đã kịch tích nay sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.

 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian báo danh: cả ngày
 • Sau khi kết thúc trả nhiệm vụ thu thập tài nguyên chiến mỗi nhân sỹ trả thưởng bằng quân công vinh dự sẽ nhận được những vật phẩm và 1 lượng exp nhất định :1 huy nguyệt thạch , 25 mảnh thiên cang , 5 mảnh thiên môn , 5 lôi hổ tinh phách , 3 ma đao thạch , 10 túi năng động và  200.000.000 kinh nghiệm
🔰
Boss Tống Liêu / Tài Nguyên Chiến
 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

    Thời Gian Xuất Hiện Boss  20h30 / 22h30 ( với tài nguyên chiến ) hàng ngày
Vị Trí : Giữa map Chiến Trường Và Random Trong Tài Nguyên Chiến
Phần Thưởng :
Khi boss chết sẽ rớt ra 16 rương quanh khu vực boss chết
mỗi rương mở ra sẽ nhận được random 1 trong các thứ sau
💥1 hộp mật tịch siêu cấp 💥200 mảnh thiên cang 💥40 mảnh thiên môn 💥1 sách pét cấp 6 💥10 tẩy tâm 6 💥10 luyện lô 6 💥x1 uẩn linh 7 random 💥x1 thiên cang lệnh 💥x1 thiên môn kim lệnh 💥x1 hắc bạch kỳ

🔰Túi Năng Động
 • khi trả phần thưởng chiến trường pháo và chiến trường nhạn môn quan sẽ nhận được x10 túi năng động

 • khi trả phần tài nguyên chiến sẽ nhận được x5 túi năng động

 • Khi Trồng Thành Công Cây Bát Nhã Sẽ Nhận Được x1 hoặc x2 Túi Năng Động

 • phần thưởng

 • quân công huy hoàng

 • lôi hổ tinh phách

 • tinh hoa uẩn linh 6

 • trứng linh thú cao

 • tiểu định hồn

 • cục +7 ( thiên thạch linh thạch)

 • đại định hồn

 • thiên thạch tinh thạch ( +8)

 • thiên thạch tinh thạch x5

 • thú cưỡi ( random )

 • x10 tẩy tâm 5

 • x10 luyện lô 5

 • thái nhất lệnh

 • thiên cang lệnh

 • thiên môn kim lệnh

🔰 Hái Hoa Dân Chủ

Hái Hoa Dân Chủ, biến các trận chiến vốn đã kịch tích nay sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.

 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

Thời Gian : 12h30 , 17h30 , 21h30 Hàng Ngày Tại Tây Thành Đô
Điều Kiện : Toàn Bộ Nhân Sỹ Trong Sever khi tham gia hái hoa phải bật pk
- Khi hái hoa sẽ nhận được 1 vũ khí nguyên tử và 1 lượng exp siêu to khủng lồ cùng 1 trong các vật phẩm sau
 • bùa cường hóa 12

 • bùa cường hóa 13

 • bùa cường hóa 14

 • bùa cường hóa 15

 • 15 thái nhất lệnh

 • 20 mảnh thiên môn

 • 100 mảnh thiên cang

 • huy nguyệt thạch

 • lôi hổ tinh phách

 • Thú cưỡi

 • Víp phong thưởng lệnh chiến cuồng

 • Víp phong thưởng lệnh phá quân

 • Quân công vinh dự

 • 20 linh ngọc

 • Mật tịch x20

 • 10 tẩy tâm 5

 • 10 luyện lô 5

 • 🔰 Trồng Bát Nhã Lớn
 • Trồng bát nhã lớn, biến các trận chiến vốn đã kịch tích nay sẽ còn khốc liệt hơn bao giờ hết.
 • Nội dung cập nhật chi tiết như sau:
 • Vị Trí : Tây Thành Đô , Bắc Tuyền Châu
 • - Phần Thưởng :
  1 túi trái cây = 10 vàng
  - 1 Túi năng động
  - 10 mảnh thiên cang , 2 mảnh thiên môn , 3 khiêu chiến lệnh
 • và random 1 trong các thứ sau
  - thái nhất lệnh
  - tẩy tâm 5 x1 , x3
  - luyện lô 5 x1 , x3
  - bàn long bích
  - bao mật tịch 
  - hòa thị bích
 • 🔰 Vận Tiêu :
  chi tiết xem tại : http://trangchu.vl2mienphi.com/2021/04/van-tieu-20.html Chưởng quản kính bút