Tính Năng

Nhiệm Vụ Chuyển Sinh 8

- sau khi hoàng đế đại lý quy tiên , thì tam hoàng tử đã chỉ thị cho binh lính cướp lấy thư tiến cử phục sinh làm cho toàn triều đình điêu đứng  vì vậy các nhân sỹ sắp phải đối đầu với một thế lực hắc ám cực kỳ to lớn 

- ngay khi đó trịnh quan tri đang tìm nhân sỹ có sức mạnh lớn điều tra xem nhị hoàng tử đại lý đang thất lạc ở đâu

Gặp Trịnh Quán Chi ( Đại Lý 198/183 )Trịnh Quán Chi nhờ bạn kiếm 15 loại dược liệu ( đánh Ngọc Phong hay còn gọi là Ong vàng ở Thúy Yên )

Sau đó Trịnh Quán Chi nhờ bạn đi đánh Xi hỏa yêu phụ ( Thúy Yên 167/196 )Xong đem Hóa đơn về gặp Trịnh Quán Chi trả nhiệm vụ

Trịnh Quán Chi kêu bạn gặp Quốc công Cao Thăng Tuyền ( Đại Lý 192/190 )

Cao Thăng Tuyền kêu bạn lên Ngũ Độc giáo giết 20 con Rết độc . Xong Cao Thăng Tuyền sẽ đưa cho bạn Dược thuốc

Lên Ngũ Độc giáo dụ Huyết Lân Độc mãng ra ( nếu khi bạn gọi Huyết Lân Độc mãng ra mà bị người khác giết mất , thì bạn hãy về gặp Cao Thăng Tuyền lấy Dược thuốc khác nhưng phải đợi 1 giờ sau mới gọi Huyến Lân Độc mãng ra được )

Quay về Cao Thăng Tuyền phục mệnh . Sau đó ông ta bảo bạn đạt cấp 30 rồi quay lại . Sau khi đạt cấp 30 ông ta sẽ nhờ bạn lên Ngũ Độc giáo gặp Bạch doanh doanh ( 202/198 )

Bạch doanh doanh nhờ bạn vào Tầng 2 mê cung ( lối vào mê cung tại 179/191 Ngũ độc giáo ) đánh Thực nhân thảo lấy 20 Độc chủng về cho Bạch Doanh Doanh

Sau đó Bạch Doanh Doanh lại kêu bạn vào mê cung tầng 2 đánh Ngự độc âm cơ ( 221/195 ) . Xong quay về trả nhiệm vụ cho Bạch Doanh Doanh


Về Đại Lý gặp Cao Thăng Tuyền nói chuyện . Sau đó ông ta bảo bạn hãy luyện lên cấp 55 rồi quay lại gặp ông ta

Khi lên cấp 55 ông ta sẽ cho bạn 2 lựa chọn :
Lên chân núi Vũ Lăng sơn đánh 10 tên Xi Hỏa Bạch giáo đồ và 10 tên Xi Hỏa Hắc giáo đồ ( từ Ngũ Độc chạy lại tọa độ 193/190 là đến chân núi Vũ Lăng sơn )

Lên Vũ Lăng sơn đánh 15 tên Xi Hỏa Xích giáo đồ ( ở phía Nam Tương Dương hoặc bạn có thể chạy từ Ngũ độc giáo –> Chân núi Vũ lăng sơn –> Vũ Lăng sơn )

Xong về báo lại cho Cao Thăng Tuyền . Sau đó đến Biện Kinh gặp Bách Hiểu Sinh ( 177/185 )

Bách Hiểu Sinh kêu bạn lại Triệu Diên Niên ( Biện Kinh 161/179 ) để hỏi thăm tin tức . Sau đó chạy lên Miêu Lĩnh ( Ngũ Độc giáo –> Chân núi Vũ lăng sơn –> Miêu Lĩnh ) gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng ( 162/196 ) .


Ông ta kêu bạn đi đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ ( 165/187 ) rồi quay lại nói chuyện với ông ta

Sau khi nói chuyện với Miêu Lĩnh tộc trưởng xong về Biện Kinh gặp Triệu Diên Niên ( 161/179 ) . Quay về Đại Lý gặp Trịnh Quán Chi để nói chuyện .

Đợi lên cấp 60 bạn mới có thể làm nhiệm vụ tiếp . Sau khi lên cấp 60 bạn hãy quay lại nói chuyện với Trịnh Quán Chi . Bà ta kêu bạn đi tầng 1 Yến Tử động ( Ngũ Độc giáo –> Chân núi Vũ Lăng sơn –> Miêu Lĩnh 160/199 –> Yến Tử động 161/167 ) đánh Miêu Lĩnh hộ ấn Để lấy 10 tấm da nai ( còn gọi là da hươu ) .

Xong Trịnh Quán Chi đưa cho bạn Lực sĩ tín tiêu .
Bạn chạy lên Yến Tử động tầng 1 dùng Lực sĩ tín tiêu để gọi Lực sĩ Miêu Lĩnh ra đánh .

Bạn sẽ nhận được Thư của Miêu Lĩnh

Đem thư đó về cho Trịnh Quán Chi nhờ dịch giùm . Trịnh Quán Chi kêu bạn hãy đạt cấp 60 rồi hãy quay lại .

Sau khi đạt cấp 60 bạn trở lại nói chuyện với Trịnh Quán Chi , sau đó lại Trần Lập Thành ( Đại Lý 183/177 ) để nhờ dịch thư

Ông ta kêu bạn đến tầng 2 Yến Tử động đánh Miêu Lĩnh thổ ti để lấy 10 Thổ ti bội đao về cho ông ta .

Sau đó lên Miêu Lĩnh gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng ( 162/196 ) . Ông ta nhờ bạn lên tầng 2 Yến Tử động đánh Miêu Lĩnh thủ lĩnh ( 196/216 )

Đem Miêu Lĩnh lệnh bài về gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng .

Rồi quay về gặp Trịnh Quán Chi nói chuyện . Bà ta kêu bạn lại gặp Cao Thăng Tuyền ( Đại Lý 192/190 ) . Cao Thăng Tuyền kêu bạn hãy đạt cấp 65 rồi quay lại nói chuyện .

Khi lên cấp 65 bạn quay lại nói chuyện với Cao Thăng Tuyền . Ông ta kêu bạn lên Phụng Nhãn động ( Đại Lý –> Điểm Thương sơn –> Phụng Nhãn động 207/172 ) lấy 10 Nanh dạ hổ ( đánh Tử Dạ Hổ ) và 10 Bạch đầu điêu vũ ( đánh Bạch đầu điêu ) .

Xong quay về giao cho Cao Thăng Tuyền . Ông ta kêu bạn tới Tương Dương gặp Mạc Tam ( 168/182 ) nhờ làm giả Phụng Hoàng linh ( có tác dụng trong 30 phút , nếu trong thời gian đó bạn không đến Phụng Nhãn động kịp sẽ mất tác dụng và phải quay về Mạc Tam làm lại cái khác ) .

Tới Phụng Nhãn động dùng Phụng Hoàng Linh gọi Phụng Hoàng ra .

Sau khi đánh xong bạn quay về gặp Cao Thăng Tuyền . Sau đó bạn chạy lại gặp Quốc sư Đại Lý Đổng Già La ( 190/177 ) .

Ông ta nhờ bạn đến Thiên Ba Dương phủ tìm Xa Thái Quân để đưa Đổng công tử ( Đổng Ca Minh ) về Đại Lý gặp ông ta .

Trước khi dẫn Đổng Ca Minh về , anh ta nhờ bạn đi tửu lầu mua các thứ Cá sấy khô ( còn gọi là Bào Ngư , Biện Kinh 186/179 ) , Vịt quay ( Dương Châu 207/188 ) , Ngỗng hấp đậu xanh ( còn gọi là Long Châu , Tuyền Châu 182/197 ) , bánh Tổ ( Tương Dương 190/182 ) và bánh Ít mặn ( Thành Đô 221/213 ) . Mỗi thứ giá 5 vàng

sau khi mua xong bạn dẫn Đổng Ca Minh về gặp Đổng Gia La . Sau đó ông ta kêu bạn đạt cấp 60 rồi quay lại gặp ông ta

Khi đạt lv 60 , bạn quay lại nói chuyện với Đổng Già La . Ông ta kêu bạn lên Bạch Thủy động tầng 1 ( Tương Dương –> Vũ Lăng sơn –> Bạch Thuỷ động ) đánh 20 Dơi độc . Sau đó ông ta lại kêu bạn lên tầng 1 Bạch Thủy động đánh Xi Hỏa Ác Tăng ( 212/176 )

Đổng Già La lại tiếp tục kêu bạn lên tầng 2 Bạch Thủy động đánh Dạ Xoa ( 227/212 ) .

Sau đó Đổng Già La nhờ bạn đem trả 10 vàng cho Trịnh Quán Chi . Trịnh Quán Chi lại nhờ bạn đi tìm Vũ Nương ( ở Thành Đô và Biện Kinh ) để lấy lại tiền .

Tại Biện Kinh , Vũ Nương ( 158/177 ) nhờ bạn đến tầng 2 Bạch Thủy động đánh Ác Là tìm 10 Huyết Nha Vũ về

Tại Thành Đô , Vũ Nương ( 227/228 ) nhờ bạn đi Điểm Thương sơn ( Đại Lý –> Điểm Thương sơn ) đánh Phục Hỏa Cuồng nhân ( 193/190 )

Sau khi làm xong nv bạn đem tiền về gặp Trịnh Quán Chi . Tại đây chia làm 2 hướng nv .

Hướng 1 :

Bạn đối thoại với Trịnh Quán Chi lần nữa . Bà ta kêu bạn vào tầng 1 Long Nhãn động dò la tin tức ( bạn chỉ cần chạy vào trong động là xong nv ) . Sau đó bà ta lại kêu bạn vào tầng 1 Long Nhãn động đánh 15 tên Khôi Lôi độc nhân và 15 tên Xi Hỏa trưởng lão .

Sau đó bạn lên Ngũ Độc giáo gặp Bạch Doanh Doanh . Bạch Doanh Doanh nhờ bạn vào tầng 1 Long Nhãn động đánh Đại trưởng lão Xi Hỏa giáo ( 194/185 )

Sau đó quay về Bạch Doanh Doanh nói chuyện , bà ta kêu bạn đi gặp Bách Hiểu Sinh . Ông ta kêu bạn đến Đại Lý gặp Lưu Điển ( 180/188 ) đề nói chuyện

Ông ta nhờ bạn đến Tây Song Bản Nạp ( Đại Lý –> Điểm Thương sơn ) đánh Hắc Tinh Tinh lấy 10 tấm Đại Lý cựu chí về

Lưu ý : để qua dc Tây Song Bản Nạp yêu cầu bạn phải cấp 75 mới qua dc hoặc bạn có thể nhờ người có lv 75 trở lên dắt qua

Sau đó Lưu Điển kêu bạn về gặp Trịnh Quán Chi hỏi chuyện . Bà ta nhờ bạn qua Tây Song Bản Nạp đánh Ma Hô Ca La ( 163/185 ) . Nếu tới tọa độ đó ko thấy bạn hãy chaỵ vòng vòng để kiếm

Sau đó về gặp Trịnh Quán Chi trả nv

Hướng 2 :

Bạn lại gặp Cao Thăng Tuyền . Ông ta nhờ bạn lên tầng 2 Long Nhãn động đánh A Tu La ( 212/216 )

Sau khi đánh xong bạn nhặt dc Mật hàm Xi Hỏa giáo . click để sử dụng

Quay về gặp Cao Thăng Tuyền báo tin . Ông ta kêu bạn lại gặp Đổng Già La . Đổng Già La kêu bạn đến cấp 80 rồi quay lại gặp ông ta .

Sau khi đạt cấp 80 bạn quay lại gặp Đồng Già La . Ông ta kêu bạn qua Tây Song Bản Nạp Nam đánh Đoạn Thừa Ân ( 179/185 )

Sau khi đánh bại Đoạn Thừa Ân bạn lại đối thoại với Nhị hoàng tử Đoàn Tố Thuận ( 182/177 Tây Song Bản Nạp Nam )

Anh ta nhờ bạn đem Chiếu thư của Tiên đế về cho Đổng Già La . Sau khi xem thư Đổng Già La kêu bạn chờ 20 phút để ông ta cùng với các vị Đại thần hội họp

Sau khi đi chơi đâu đó khoảng 20 phút rồi quay lại , Đổng Già La bảo bạn đến Thiên Tầm Tháp tầng 1 đánh bại Điền Đạt Bà ( 236/226 )

Sau khi đánh bại Điền Đạt Bà bạn lụm dc pháo hoa , đem về cho Đổng Già la xem

Sau khi xem xong , Ông ta nhờ bạn lên tầng 2 Thiên Tầm Tháp đánh Khẩn Na La ( 213/200 ) để lấy ngòi nổ

Sau khi đánh bại Khẩn Na La bạn nhặt dc Ngòi nổ , sau đó quay về gặp Đổng Già La

Ông ta lại kêu bạn lên Thiên Tầm Tháp tầng 3 dùng pháo hiệu để gọi Tam Hoàng Tử Đoàn Tố Khánh

Xong quay về trả nhiệm vụ

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huynh đài sẽ nhận được:  1 Thư Tiến Cử Phục Sinh 3

- sau khi có thư tiến cử phục sinh qua npc bắc đẩu lão nhân Tuyền Châu 182/183 để tiến hành phục sinh
 - Điều kiện : chuyển sinh 7 cấp 99 dư 20 tỷ exp , 8 thái dịch hỗn nguyên phổ , 21 thần tài bảo rương
- Sau khi chuyển sinh 8 ( phục sinh 3 ) sẽ thành chuyển sinh 8 cấp 73

Chưởng quản kính bút