Tính Năng

Đua top máy chủ CHIẾN HỔ

PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP
TỐPĐIỀU KIỆNPHẦN THƯỞNG
1 BỘ TRANG BỊ NGUYÊN SOÁI
3TR2 CÔNG TRẠNG1.500.000 TIỀN MẶT (VND)
(Có thể đổi ra xu)

1 BỘ TRANG BỊ Thanh Long NGUYÊN SOÁI
(CÓ QUÂN HÀM NGUYÊN SOÁI)( KHÔNG BAO GỒM VŨ KHÍ)
50 THIÊN CANG LỆNH3 MÓN THIÊN HẠ VÔ SONG
50 THIÊN MÔN KIM LỆNH1 THÚ CƯỠI CHIẾN TƯỢNG NGUYÊN SOÁI (vĩnh viễn)
cs8 cấp 97X5 Hộp Mật Tịch
200 TẨY TÂM 6, 200 LUYỆN LÔ 6
1 Sét Kim Xà 6
DANH HIỆU NGUYÊN SOÁI ( ĐẸP)( vĩnh viễn )
6 BỘ TRANG BỊ TƯỚNG QUÂN
(3 TỐNG 3 LIÊU)
2TR8 CÔNG TRẠNG1 BỘ TRANG BỊ Thanh Long TƯỚNG QUÂN
( CÓ QUÂN HÀM TƯỚNG QUÂN)2 NGỌC THIÊN ĐỊA VÀ NHẬT NGUYỆT
35 THIÊN CANG LỆNH( KHÔNG BAO GỒM VŨ KHÍ)
35 THIÊN MÔN KIM LỆNH1 THÚ CƯỠI MÈO (vĩnh viễn)
cs8 cấp 97X5 Hộp Mật Tịch
150 TẨY TÂM 6 , 150 LUYỆN LÔ 6
1 Sét Kim Xà 6
DANH HIỆU TƯỚNG QUÂN( ĐẸP) ( vĩnh viễn )
TỐP 1 20 HỆ PHÁI
2TR CÔNG TRẠNG8 món ẩm huyết ( VŨ KHÍ , QUẦN , ÁO , MÃO , 4 NGỌC)
10 THIÊN CANG LỆNH1 THÚ CƯỠI ngự kiếm (vĩnh viễn)
10 THIÊN MÔN KIM LỆNHX5 Hộp Mật Tịch
cs8 cấp 97100 TẨY TÂM 6, 100 LUYỆN LÔ 6
1 Set Kim Xà 6
DANH HIỆU CHƯỞNG MÔN PHÁI ( ĐẸP)( vĩnh viễn )

3 Tốp 1 Cao ThủCS8 99
50k danh vọng
50k sư môn
20 thiên cang lệnh
20 thiên môn kim lệnh
1 sét thiên hạ vô song
1 cặp thiên địa nhật nguyệt
100 tẩy tâm 5 , 100 luyện lô 5
1 Set Kim Xà 6
thú cưỡi cánh víp
Danh Hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (Đẹp) ( vĩnh viễn)

Chưởng quản kính bút