Tính Năng

Đua Tốp Sever Chiến Long V2

 

TỐPĐIỀU KIỆNPHẦN THƯỞNG
2 BỘ TRANG BỊ NGUYÊN SOÁI
( 1 TỐNG 1 LIÊU )
5.600.000 CÔNG TRẠNG1 BỘ TRANG BỊ Thanh Long NGUYÊN SOÁI
(không bao gồm vũ khí)
1.500.000 VND or 1.000.000 kim phiếu
CHO NHÂN SỸ NHẬN ĐẦU TIÊN
(CÓ QUÂN HÀM NGUYÊN SOÁI)3 MÓN THIÊN HẠ VÔ SONG
60 THIÊN CANG LỆNH1 CẶP THIÊN ĐỊA NHẬT NGUYỆT
60 THIÊN MÔN KIM LỆNH1 THÚ CƯỠI CHIẾN TƯỢNG NGUYÊN SOÁI (vĩnh viễn)
1 THÚ CƯỠI ĐỘC CÔ CỬU KIẾM "LIMITED"
cs8 cấp 971 SÉT KIM XÀ 6 ( TỰ CHỌN , KHÓA)
200 TẨY TÂM 6
200 LUYỆN LÔ 6
DANH HIỆU NGUYÊN SOÁI ( ĐẸP)( vĩnh viễn )
6 BỘ TRANG BỊ TƯỚNG QUÂN
(3 TỐNG 3 LIÊU)
5.000.000 CÔNG TRẠNG1 BỘ TRANG BỊ Thanh Long TƯỚNG QUÂN(Không bao gồm Vũ Khí )
( CÓ QUÂN HÀM TƯỚNG QUÂN)3 MÓN THIÊN HẠ VÔ SONG
40 THIÊN CANG LỆNH1 SÉT KIM XÀ 6 ( TỰ CHỌN , KHÓA)
40 THIÊN MÔN KIM LỆNH1 THÚ CƯỠI NGỌC TIÊU KIẾM (vĩnh viễn)
cs8 cấp 97X5 Hộp Mật Tịch
150 TẨY TÂM 6
150 LUYỆN LÔ 6
DANH HIỆU TƯỚNG QUÂN( ĐẸP) ( vĩnh viễn )
TỐP 1 20 HỆ PHÁI
4.000.000 CÔNG TRẠNG8 món ẩm huyết ( VŨ KHÍ , QUẦN , ÁO , MÃO , 4 NGỌC)
20 THIÊN CANG LỆNH1 THÚ CƯỠI BĂNG KIẾM (vĩnh viễn)
20 THIÊN MÔN KIM LỆNH1 SÉT KIM XÀ 6 ( TỰ CHỌN KHÓA )
cs8 cấp 97800 huyết bồ đề
100 LUYỆN LÔ 6 , 100 TẨY TÂM 6
DANH HIỆU CHƯỞNG MÔN PHÁI ( ĐẸP)( vĩnh viễn )
3 Tốp 1 Cao ThủCS8 99
50k danh vọng
50k sư môn
20 thiên cang lệnh
20 thiên môn kim lệnh
1 sét thiên hạ vô song
1 cặp thiên địa nhật nguyệt
1 sét kim xà 6 ( tự chọn , khóa)
100 tẩy tâm 6 , 100 luyện lô 6
25 bao mật tịch siêu cấp
thú cưỡi cánh víp
Danh Hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (Đẹp) ( vĩnh viễn)

Chưởng quản kính bút