Tính Năng

Vận tiêu

 

Tính Năng Vận Tiêu

Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến!

Tình hình thế sự càng lúc càng nguy biến, để khuếch thanh thế, các thế lực ngày đêm vận chuyển hàng ngàn thần binh bảo giáp cùng vô số châu báu hòng xây dựng lực lượng, tranh giành vị trí thống lĩnh giang hồ.

Đỉnh điểm, vùng đất Thiên ba dương phủ đã vô tình trở thành điểm nóng của việc tranh cướp hàng hóa. Hỡi nhân sĩ võ lâm, hãy gia nhập Tiêu Cục, tham gia tính năng Vận Tiêu để thu về cho phe mình nhiều bảo vật quý giá.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian vận Tiêu: Tất cả thời điểm trong ngày.
 • Thời gian cướp Tiêu: Từ 00h00 - 24h00 mỗi ngày.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
Trấn viễn Tiêu Đầu
 • Vị trí: Xuất hiện tại : Thiên Ba Dương Phủ (193/197).
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.
Võ Lâm II
Tiêu Xa
 • Nguồn gốc: Xuất hiện khi nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.
 • Thời gian tồn tại: 30 phút kể từ khi nhận.
 • Chức năng: NPC nhiệm vụ Vận Tiêu/Cướp Tiêu.


Hoán Tiêu Lệnh
 • Xuất hiện tại các trạm vận tiêu.
 • Báo danh tiêu xa nhận thưởng.
 • Đổi ngẫu nhiên 01 Tiêu Xa mới ( 30 TKL ).

Chi tiết nhiệm vụ

Vận Tiêu
 • Hàng ngày, nhân sĩ đến NPC Tiêu Đầu tại Thiên Ba Dương phủ để nhận nhiệm vụ vận tiêu ( miễn phí).

 • Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được 1 trong 5 loại Tiêu sau đây: Tiêu Xa Thường, Tiêu Xa Quan Trọng, Tiêu Xa Quân Dụng, Tiêu Xa Cơ Mật, Tiêu Xa Hoàng Gia.
 • Vận tiêu đến các trạm để báo danh và dùng TKL để thay đổi loại Tiêu Xa nhận được.
 • Vị trí các trạm 

 • Nhân sĩ phải hộ tống Tiêu Xa đến NPC Tiêu cục trạm cuối ( trạm cuối cùng số 6) 
 • Hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu và nhận thưởng.
Lưu ý

 • Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu 05 lần.
 • Nhân vật có thể đổi tiêu xa không giới hạn.
 • Trong quá trình nhiệm vụ, nếu Tiêu Xa bị tiêu diệt hoặc hết thời gian quy định mà vẫn không đến được vị trí của Trạm cuối thì nhiệm vụ thất bại.
Cướp Tiêu
 • Từ 00h00 - 24h00, nhân sĩ có thể nhận nhiệm vụ Cướp Tiêu tại NPC Tiêu Đầu.


 • Nhân sĩ  truy tìm và tiến hành cướp Tiêu.
 • Nếu Cướp Tiêu thành công Nhặt bảo rương cướp tiêu và nhận phần thưởng
 • Lưu ý: Mỗi ngày nhân sĩ chỉ được nhận nhiệm vụ Cướp Tiêu 05 lần.

Phần thưởng Vận Tiêu .

 • Khi vận tiêu thành công, tùy loại Tiêu sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.
 • Nhân sĩ phải trả nhiệm vụ mới nhận được phần thưởng.
Loại TiêuPhần thưởng Vận tiêu
Tiêu Xa Thường
 • 1 vũ khí 76 opt random ( có thể giao dịch) . - 100 triệu Kinh nghiệm.

Tiêu Xa Quan Trọng
 • 1 vũ khí 86 opt random ( có thể giao dịch). - 200 triệu Kinh nghiệm.
 • Và random 1 trong các phần thưởng sau:
  - 1 hộp mật tịch x25 % ( theo hệ phái ).
  - 2 tẩy tâm 6.
  - 2 luyện lô 6.
  - 10 kinh mạch ngân nhân. - Hắc bạch kỳ.
  - Sách pet 6 ( ngẫu nhiên ).
Tiêu Xa Quân Dụng
 • 1 vũ khí 86 opt random ( có thể giao dịch). -300 triệu Kinh nghiệm.
 • Và random 1 trong các phần thưởng sau:
  - 2 hộp mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
  - 3 tẩy tâm 6
  - 3 luyện lô 6
  - 15 kinh mạch ngân nhân.
 • -Hắc Bạch Kỳ. -Sách pet 6 ( ngẫu nhiên).
Tiêu Xa Cơ Mật
 • 1 vũ khí 96 opt random ( có thể giao dịch) -500 triệu Kinh nghiệm.
 • Và random 1 trong các phần thưởng sau:
  - 2 hộp mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
  - 4 tẩy tâm 6
  - 4 luyện lô 6
  - 20 kinh mạch ngân nhân.
 • - Hắc bạch kỳ.
 • - Sách pet 6 ( ngẫu nhiên ).
Tiêu Xa Hoàng Gia
 • 1 vũ khí 96 opt random ( có thể giao dịch). -1 Tỷ Kinh nghiệm.
 • Và random 1 trong các phần thưởng sau:
  - 5 hộp mật tịch x25 % ( theo hệ phái )
  - 5 tẩy tâm 6
  - 5 luyện lô 6
  - 25 kinh mạch ngân nhân.
 • -Hắc Bạch Kỳ. -Sách pet 6 ( ngẫu nhiên).

Cướp tiêu

Loại TiêuPhần thưởng bảo hiểm
Tiêu Xa Thường
 • 10.00.000 kinh nghiệm.
Tiêu Xa Quan Trọng
 • 500 kim phiếu và 1 tẩy tâm 6 hoặc 1 luyện lô
Tiêu Xa Quân Dụng
 • 500 kim phiếu và 1 tẩy tâm 6 hoặc 1 luyện lô
Tiêu Xa Cơ Mật
 • 500 kim phiếu và 1 tẩy tâm 6 hoặc 1 luyện lô
Tiêu Xa Hoàng Gia
 • 500 kim phiếu và 1 tẩy tâm 6 hoặc 1 luyện lô

Chưởng quản kính bút