Tính Năng

Hoạt động săn boss Thế giới , boss tài nguyên chuyến

 


BOSS THẾ GIỚI

thời gian xuất hiện tại cửa ngõ các thành thị
Thời gian: 12h,16h30,21h30mỗi lần kết thúc boss sẽ rơi ra 12
rương boss và mở
 rương boss nhận được 500 triệu exp
1 vũ khí 76 opt random và 1 trong 
 các thứ sau :
+ x20 tẩy tâm 5
+ x20 luyện lô 5
+ 100 mảnh thiên cang
+ 20 mảnh thiên môn
+ 200 mảnh thiên cang
+ 40 mảnh thiên môn
+ 20 thái nhất lệnh
+ 50 thái nhất lệnh
+ mật tịch tiêu dao
+ 20 lag bánh ít bát bảo
+ 20 lag bánh ít chân gà
+ hỏa phụng tinh hoa
+ mật tịch x20 %
+ x1 thiên cang lệnh
+ x1 thiên môn kim lệnhBOSS TÀI NGUYÊN CHIẾN

thời gian xuất hiện 
Thời gian: 16h10,21h10mỗi lần kết thúc boss sẽ rơi ra 12
rương boss và mở
 rương boss nhận được 500 triệu exp
1 vũ khí 76 opt random và 1 trong 
 các thứ sau :
+ x20 tẩy tâm 5
+ x20 luyện lô 5
+ 100 mảnh thiên cang
+ 20 mảnh thiên môn
+ 200 mảnh thiên cang
+ 40 mảnh thiên môn
+ 20 thái nhất lệnh
+ 50 thái nhất lệnh
+ mật tịch tiêu dao
+ 20 lag bánh ít bát bảo
+ 20 lag bánh ít chân gà
+ hỏa phụng tinh hoa
+ mật tịch x20 %
+ x1 thiên cang lệnh
+ x1 thiên môn kim lệnh

Chưởng quản kính bút