Tính Năng

Kim Xà 5

  


Kim Xà 5


Thời gian

 • Bắt đầu: Từ ngày 29/07/2022.

Kim Xà cấp 5

 • Từ Thương Nhân Bảo Rương (Biện Kinh - 172/177) có thể đổi Kim Xà 4 Thành Kim Xà 5.
 • Với Công Thức Sau: 
 • Trang bịNguyên liệu nâng cấpThành phẩm
  Kim xà 4
  1 thiên môn kim lệnh
  1 thiên cang lệnh
  01 kim xà 5
  • Chú Ý: 
  • Không nâng cấp theo loại phái của nhân vật
  • (Mang kx nào 4 Vân Du đi đổi sẽ thành kx5 Đằng Vân)
  •  Không thể mang kx4 Vân Du đi đổi  KX5 Hiệp Cốt hoặc Quỷ Phù 
  • Tẩy Tâm Luyện Lô 5

  • Có thể mua trên ngự các hoặc tham gia hoạt đông 


  Thuộc tính Kim Xà cấp 5

  • Kim Xà cấp 5 được chia làm 3 hướng chính: Hiệp Cốt, Quỷ Phù, Đằng Vân.
  • Mỗi hướng sẽ có đặc trưng nhất định phù hợp với từng hệ phái.
  • Khi trang bị đủ bộ, các dòng thuộc tính ẩn sẽ được kích hoạt.
  • Như Kim Xà cấp 4, thuộc tính Kim Xà cấp 5 cũng được xác lập một cách ngẫu nhiên.
  • Nhân sĩ có thể tham khảo một số hình minh họa về Kim Xà Cấp 5 như bên dưới.

  Võ Lâm II

  Võ Lâm II


Chưởng quản kính bút