Tính Năng

ĐUA TOP MÁY CHỦ CHIẾN LONG

 

 

**THỜI GIAN: 29/07/2022 - 29/08/2022**

 THÔNG BÁO MỖI NHÂN VẬT CHỈ ĐƯỢC NHƯ SAU 

 •  Nhận Top Soái hoặc Top Cấp 
 • Nhận Top Tướng hoặc  Top Cấp Top 1 Nhân vật đạt 4.600.000 điểm công trạng đầu tiên

Điều kiện nhận thưởngPhần thưởng
 • 4.600.000 CÔNG TRẠNG
  (CÓ QUÂN HÀM NGUYÊN SOÁI)
  40 THIÊN CANG LỆNH
  40 THIÊN MÔN KIM LỆNH
  cs7 cấp 99
 • PHẦN THƯỞNG
  1 BỘ TRANG BỊ Hỏa phụng NGUYÊN SOÁI
  (không bao gồm vũ khí) + 80 hỏa phụng tinh hoa
  CHO NHÂN SỸ NHẬN ĐẦU TIÊN
  3 MÓN THIÊN HẠ VÔ SONG
  1 CẶP THIÊN ĐỊA NHẬT NGUYỆT
  1 THÚ CƯỠI CHIẾN TƯỢNG NGUYÊN SOÁI
  300 TẨY TÂM 5
  300 LUYỆN LÔ 5
  DANH HIỆU NGUYÊN SOÁI ( ĐẸP)
 • Trang bị Hỏa Phụng nhận được có thuộc tính theo phe, kiểu hình và hệ phái người nhận.
 • Hỏa Phụng tinh hoa nhận được là khóa.

TOP HỆ PHÁI

  TỐPĐIỀU KIỆNPHẦN THƯỞNG
  TỐP 1 20 HỆ PHÁI

  2.000.000 CÔNG TRẠNG6 Hào hiệp vô hạ ( VŨ KHÍ , QUẦN , ÁO , MÃO , 2 NGỌC)
  20 THIÊN CANG LỆNH1 THÚ CƯỠI BĂNG KIẾM (vĩnh viễn)
  20 THIÊN MÔN KIM LỆNH1 SÉT KIM XÀ 5 ( TỰ CHỌN KHÓA )
  cs7 cấp 99X20 Hộp Mật Tịch
  100 LUYỆN LÔ 5 , 100 TẨY TÂM 5
  DANH HIỆU CHƯỞNG MÔN PHÁI ( ĐẸP)
  TỐPĐIỀU KIỆNPHẦN THƯỞNG

  Top 3 nhân vật đạt 3.800.000 công trạng trở lên mỗi phe

   TỐPĐIỀU KIỆNPHẦN THƯỞNG
   6 BỘ TRANG BỊ TƯỚNG QUÂN
   (3 TỐNG 3 LIÊU)
   2.800.000 CÔNG TRẠNG1 BỘ TRANG BỊ Hỏa phụng TƯỚNG QUÂN(Không bao gồm Vũ Khí )+ 40 Hỏa Phụng tinh hoa
   ( CÓ QUÂN HÀM TƯỚNG QUÂN)1 THÚ CƯỠI NGỌC TIÊU KIẾM
   30 THIÊN CANG LỆNHX50 Hộp Mật Tịch
   30 THIÊN MÔN KIM LỆNH250 TẨY TÂM 5
   cs7 cấp 99250 LUYỆN LÔ 5
   DANH HIỆU TƯỚNG QUÂN( ĐẸP)


   Top 3 Nhân vật Chuyển Sinh 7cấp 99  đầu tiên

   TỐPĐIỀU KIỆNPHẦN THƯỞNG
   3 Tốp 1 Cao ThủCS7 99 50k danh vọng 50k sư môn 20 thiên cang lệnh 20 thiên môn kim lệnh1 sét thiên hạ vô song
   1 cặp thiên địa nhật nguyệt
   200 tẩy tâm 5 , 200 luyện lô 5
   25 bao mật tịch siêu cấp
   thú cưỡi cánh víp
   Danh Hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (Đẹp)

   Chưởng quản kính bút