Tính Năng

Event trung thu - Công thức ghép - Và phần thưởng

      NGUỒN NGUYÊN LIỆU    


Chiến trường chính(Trả bằng qcvd)100 nl eventĐc cả 2 loại nlvà 50 nl nhân bánh thập cẩm
Chiến trường phụ (Trả bằng qcvd)50 nl eventĐc cả 2 loại nlvà 25 nl nhân bánh thập cẩm
Tài nguyên chiến (ko cần trả bằng qcvd)25 nl eventĐc cả 2 loại nl
Trồng cây bát nhã lớn10 nl eventĐc cả 2 loại nlvà 5 nl nhân bánh thập cẩm
Mở rương bạc (ĐHC LSB VKT)1 nl eventRương DHC đc nhân bánhRương LSB đc đường
Mở rương vàng10 nl event10 nl nhân bánh thập cẩm


CÔNG THỨC GHÉP
Tại NPC : Sứ Giả Sự Kiện ở các thành thị

Công thức ghépBánh trung thu1 nl đường
+ 1 nl nhân bánh
+ 20 tiêu dao ngọc
Gới hạn ăn 2000 cái
Bánh trung thu thập cẩm1 bánh trung thu
+ 20 tiêu dao ngọc
+ 2 nhan banh thap cam
Gới hạn ăn 2000 cái


PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng Bánh trung thu (mặc định 10tr kinh nghiệm)Lak ĐHC (lak thái hoa,....) (x10 1 lần nhận)
bàn long bích
Quân Công huy hoàng
Tẩy tâm luyện lô 5
Đá quý cấp 2
Đá quý cấp 3
Trừng linh thú cao
Rương vũ khí 76
Vé tiếu y bạc
Vé tiếu y vàng
Nhận thêm 10 triệu exp
Nhận thêm 13 triệu exp
Nhận thêm 16 triệu exp
Phần thưởng Bánh Thập cẩm(mặc định 30tr kinh nghiệm)Hòa thị bích
Sách pet lv 5 random
Đá quý cấp 2
Đá quý cấp 3
Mật tịch 25%
Vé tiếu y vàng
Nhận thêm 15 triệu exp
Nhận thêm 20 triệu exp
Nhận thêm 30 triệu exp
Hắc Bạch kỳ
Rương vũ khí 76
Rương vũ khí 86
Rương vũ khí 96
bùa cường hóa 14
bùa cường hóa 15
Bao thiên thạch tinh thạch
Phần Thưởng ăn maxBánh trung thu 30 tỷ exp và 5000 vàng
Bánh trung thu thập cẩm 60 tỷ exp và 1 cặp tmkl tcl
100k Công trạng

Chưởng quản kính bút